Mācību kursi

 

Sertificētajām personām laikposmā līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir noklausās sertificēšanas institūcijas organizētus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā (astoņas stundas – teorētiskās nodarbības par aktualitātēm meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos un astoņas stundas – praktiskas nodarbības par meža inventarizācijas parametru noteikšanu).