Mācību kursi

  Nākamās praktiskās nodarbības notiks 2023.gada 18.septembrī, pulksten 10.00, SIA “Rīgas meži” Rīgas, Gaujas un Tīreļu mežniecībās. Pieteikties, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sertificētajām personām laikposmā līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir noklausās sertificēšanas institūcijas organizētus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā (astoņas stundas – teorētiskās nodarbības par aktualitātēm meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos un astoņas stundas – praktiskas nodarbības par meža inventarizācijas parametru noteikšanu).