Cenrādis

 

   

Ikgadējā samaksa par sertificēšanu un uzraudzību

290 EUR/gadā 1

Cena par mācību kursu organizēšanu par meža inventarizācijas parametru noteikšanas metodikas aktualitātēm un meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem 

100 EUR 1

Cena par eksāmenu pieņemšanu un sertifikāta izsniegšanu 

130 EUR 1

Atkārtota sertifikāta izsniegšana

bez maksas


 Pievienotās vērtības nodoklis ir iekļauts cenā

  

1 SILVASERT, SIA ir tiesīga piešķirt individuālās vai grupu atlaides.

 

 

spēkā uz 10.11.2014.