AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA: 

 Meža īpašniekiem! 

Lai izvēlētos meža inventarizācijas veicēju (taksatoru) sava meža taksācijai, aicinām iepazīties ar sadaļu Sertificēto personu reģistrs 

 

Izmaiņas sertifikāta izsniegšanas veidā

2020.gada 3.aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība". Galvenās izmaiņas paredz, ka turpmāk sertifikātu papīra dokumenta formā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma.

Pēc veiksmīgas sertificēšanas pārbaudes nokārtošanas, desmit darbdienu laikā, sertifikātu elektroniska ieraksta veidā reģistrē meža inventarizācijas jomā sertificēto personu reģistrā.

Par citiem grozījumiem plašāk
 šeit


 

Sertificēšanas institūcija sāk pieņemt iesniegumus par sertifikāta termiņa pagarinājumu

 

Ņemot vērā tuvojošos meža inventarizācijas veicēju sertifikāta derīguma termiņu - pieci gadi, aicinām sertificētās personas aizpildīt un iesniegt iesniegumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarinājumu. Iesnieguma forma lejuplādējama šeit.

Sertificētām personām ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām jāiesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegums par sertifikāta derīguma termiņa pagarinājumu.

Sertifikāts tiek pagarināts, ja sertificētā persona laikposmā līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir noklausījusies sertificēšanas institūcijas organizētus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā (astoņas stundas – teorētiskās nodarbības par aktualitātēm meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos un astoņas stundas – praktiskas nodarbības par meža inventarizācijas parametru noteikšanu).

Atkārtota sertifikāta izsniegšana – bez maksas.  

 


 

Sertifikācijas institūcija SILVASERT,SIA apliecina, ka tā savas prakses ietvaros ievēro  fizisko personu datu aizsardzības prasības atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par fizisko personas datu aizsardzību un apstrādi. Visu sertificēto personu iesniegtie personas dati saistībā ar sertifikāta iegūšanu un uzturēšanu ir apkopoti, tiek apstrādāti un glabāti ar mērķi, kas noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 392 “Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”- veikt meža inventarizācijas veicēju sertifikāciju un sertificēto personu darbības uzraudzību.

Sertificētām personām ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu, papildus ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 392 “Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība” noteiktās prasības.

 


 

 

4. MEŽA INVENTARIZĀCIJAS VEICĒJU SACENSĪBU” kopsavilkums

 

Ņemot vērā lielo atsaucību, šogad sacensības tika rīkotas ne tikai vienu reizi, bet arī atkārtoti, tāpēc pēc skaita jau ceturtās meža inventarizācijas veicēju sacensības norisinājās piektdien, 2017.gada 8.septembrī kokaudzētavā "Norupe", Norupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Sacensību dalībnieki divās disciplīnās pārbaudīja savas meža inventarizācijas prasmes un iemaņas. Šādā veidā dalībnieki, veicot dažādus praktiskus uzdevumus īpaši sagatavotos meža parauglaukumos, paaugstināja savas kvalifikācijas prasmes.

Nominācijā “Acīgākais”, kurā dažādus taksācijas rādītājus vajadzēja noteikt ar acumēra metodi, neizmantojot mērinstrumentus, pirmo vietu ieguva Gunta Marksa, otro vietu – Miks Goba, trešo vietu – Oļegs Markss.

Nominācijā “Precīzākais”, kurā augstumu, caurmēru un šķērslaukumu sacensību dalībnieki noteica, izmantojot mērinstrumentus, pirmo vietu ieguva Sandis Pakalns, otro vietu – Attis Volde, trešo vietu – Ainars Žīgurs.

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma diplomus. Katrs dalībnieks saņēma apliecību par piedalīšanos.

Vēlamies pateikties visiem, kas piedalījās! Vēlreiz sveicam sacensību uzvarētājus!

 

 

 

 

11.09.2017


 

  “3. MEŽA INVENTARIZĀCIJAS VEICĒJU SACENSĪBU” kopsavilkums

Piektdien, 2017.gada 25.augustā kokaudzētavā "Norupe", Norupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā norisinājās trešās meža inventarizācijas veicēju sacensības.

Sacensību dalībnieki divās disciplīnās pārbaudīja savas meža inventarizācijas prasmes un iemaņas. Šādā veidā dalībnieki, veicot dažādus praktiskus uzdevumus īpaši sagatavotos meža parauglaukumos, paaugstināja savas kvalifikācijas prasmes.

Pirmajā disciplīnā sacensību dalībniekiem dažādus taksācijas rādītājus vajadzēja noteikt ar acumēra metodi, neizmantojot mērinstrumentus, bet otrajā disciplīnā - augstumu, caurmēru un šķērslaukumu – sacensību dalībnieki noteica, izmantojot mērinstrumentus.

Balvas tika sadalītas katrā sacensību disciplīnā.

Nominācijā “Acīgākais” pirmo vietu ieguva Jānis Zommers (40 punkti), otro vietu – Mārtiņš Briedis (38 punkti), trešo vietu – Egils Čauris (37 punkti).

Nominācijā “Precīzākais” pirmo vietu ieguva Jānis Karols (21 punkts), otro vietu – Guntis Barens (21 punkts), trešo vietu – Mārtiņš Briedis (20 punkti).

Pie vienādu punktu skaita uzvarētāju noteica laiks, kādā sacensību uzdevumi tika veikti.

Vēlamies pateikties visiem, kas piedalījās! Vēlreiz sveicam sacensību uzvarētājus!

 

 

 

29.08.2017

 

 


 

 

 

 2. MEŽA INVENTARIZĀCIJAS VEICĒJU SACENSĪBU” kopsavilkums

Piektdien, 2016.gada 23.septembrī Meža pētīšanas stacijas mežos Cenu pagastā, Jelgavas novadā norisinājās otrās meža inventarizācijas veicēju sacensības.

Vēlamies pateikties visiem, kas sacensībās piedalījās pirmo reizi un arī tiem, kas piedalās jau otro gadu pēc kārtas sertificēšanas institūcijas SILVASERT, SIA organizētajās sacensībās.

Līdzīgi kā pagājušogad arī šogad sacensībās piedalījās meža inventarizācijas veicēji no visas Latvijas, gan tie, kas šo arodu uzsākuši nesen, gan tie, kam ir liela pieredzes bagāža šajā profesijā, gan Latvijas valsts mežu, gan privāto mežu inventarizācijas veicēji.

Sacensības notika divās disciplīnās.

Pirmajā disciplīnā sacensību dalībniekiem dažādus taksācijas rādītājus vajadzēja noteikt ar acumēra metodi, neizmantojot mērinstrumentus, bet otrajā disciplīnā - augstumu, caurmēru un šķērslaukumu – sacensību dalībnieki noteica, izmantojot mērinstrumentus.

Balvas tika sadalītas katrā sacensību disciplīnā.

Nominācijā “Acīgākais” pirmo vietu ieguva Armands Apsītis (34 punkti), otro vietu – Andris Zunda (32 punkti), trešo vietu – Jānis Kalacis (31 punkts).

Nominācijā “Precīzākais” pirmo vietu ieguva Juris Ceļapīters (19 punkti), otro vietu – Jānis Vazdiķis (18 punkti), trešo vietu – Andris Zunda (18 punkti). Pie vienādu punktu skaita uzvarētāju noteica laiks, kādā sacensību uzdevumi tika veikti.

Vēlreiz sveicam sacensību uzvarētājus! Tiekamies nākamgad!

 

 

 

24.09.16


 

2. MEŽA INVENTARIZĀCIJAS VEICĒJU SACENSĪBAS norisināsies 2016.gada 23.septembrī, plkst. 10.00., Meža pētīšanas stacijas mežos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā.

Dalībniekus lūdzam sūtīt apstiprinājumu par dalību sacensībās uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sacensību norises vietas precīzas koordinātes atrodamas šeit 

15.09.16


 

Vēršam uzmanību, ka 2016.gada 29.jūnijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.384 Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi un Ministru kabineta noteikumi Nr.392 Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība, kas ievieš būtiskas izmaiņas meža inventarizācijas nozarē. Aicinām iepazīties!

29.06.16


Meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji! Pirms meža inventarizācijas darbu pasūtīšanas aicinām iepazīties ar meža inventarizācijas jomā sertificēto personu reģistrā pieejamo informāciju, lai noskaidrotu, vai  Jūsu izvēlētai sertificētai personai nav atcelta vai apturēta  meža inventarizācijas sertifikāta darbība.

28.04.16


 

1. MEŽA INVENTARIZĀCIJAS VEICĒJU SACENSĪBU” kopsavilkums

Piektdien, 2015.gada 30.oktobrī Meža pētīšanas stacijas mežos Cenu pagastā, Jelgavas novadā, norisinājās pirmās meža inventarizācijas veicēju sacensības.

Organizatori – sertificēšanas institūcija SILVASERT, SIA – vēlās pateikties visiem, kas aktīvi piedalījās un izrādīja interesi par iespēju rīkot šāda veida sacensības arī nākamgad.

Sacensībās piedalījās meža inventarizācijas veicēji no visas Latvijas, gan tie, kas šo arodu uzsākuši nesen, gan tie, kam ir liela pieredzes bagāža šajā profesijā, gan Latvijas valsts mežu, gan privāto mežu inventarizācijas veicēji.

Sacensības notika divās disciplīnās.

Pirmajā disciplīnā sacensību dalībniekiem dažādus taksācijas rādītājus vajadzēja noteikt ar acumēra metodi, neizmantojot mērinstrumentus, bet otrajā disciplīnā - augstumu, caurmēru un šķērslaukumu – sacensību dalībnieki noteica, izmantojot mērinstrumentus.

Balvas tika dalītas katrā sacensību disciplīnā.

Nominācijā “Acīgākais” pirmo vietu ieguva Aigars Alksnis (37 punkti), otro vietu - Jānis Zommers (37 punkti), trešo vietu - Aldis Grīnvalds (36 punkti).

Nominācijā “Precīzākais” pirmo vietu ieguva Māris Rokpelnis (23 punkti), otro vietu - Mārtiņš Briedis (20 punkti), trešo vietu – Tālis Zuševics (20 punkti). Pie vienādu punktu skaita uzvarētāju noteica laiks, kādā sacensību uzdevumi tika veikti.

Vēlreiz sveicam sacensību uzvarētājus!

 

 

 

05.11.15


 

1. MEŽA INVENTARIZĀCIJAS VEICĒJU SACENSĪBAS norisināsies 2015.gada 30.oktobrī, plkst. 12.00., Meža pētīšanas stacijas mežos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā.

Sacensību norises vietas atrašanās karte. Precīzas koordinātes atrodamas šeit 

Dalībniekus lūdzam sūtīt apstiprinājumu par dalību sacensībās uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.10.15